17.04.2018 - 16:00
podporováno z programu Komunitní život v Ďáblicích
Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo! Autorky projektu a lektorky PaedDr. Mgr. Hana Čechová a Bc. Iveta Luxová o svém projektu říkají: „Chceme, aby senioři zůstali co nejdéle aktivní, aby nerezignovali na svůj osobní rozvoj a nestali se předčasně nemohoucími, odkázáni na podporu okolí. Nechceme, aby byli ponecháni na pospas prodejcům zázračných preparátů, rádoby zdravotnických přístrojů a jiných zbytečností.“ K obsahu dvouhodinové lekce dodávají: „Cvičení současně propojují tělo i paměť, podporují soběstačnost, zlepšují schopnost soustředění a učení se novým věcem, pomáhají lépe se orientovat v dynamicky se měnící době a působí dobře na celkové zdraví.“ NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY 6.února,6.března, 3 a 17.dubna,15 a 29 května a 5.června 2018!

PaeDr.Hana Čechová

Vystudovala PedF UK a FTVS UK v Praze. Ve své práci se specializuje na aktivní zdravotní prevenci, podchycení a rozvoj uchovaných schopností, odstranění psychických bariér a získání zdravé sebedůvěry. Preferuje bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci. Od roku 1977 se věnuje práci s dětmi, od roku 1993 pracovala pro Tělovýchovnou jednotu Elán Kladno při OV svazu invalidů Kladno a následně od roku 1995 pro Sportovní klub tělesně postižených a vozíčkářů České republiky a Český svaz zrakově postižených sportovců, vede Klub poruchy příjmu potravy při Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem. Je autorkou mnoha metodických materiálů a publikací vztahujících se ke zdravému životnímu stylu, udržení, obnově a upevnění zdraví. Knihu „Jak trvale zhubnout a nehladovět“ . V současné době spolupracuje jako lektorka s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging a centry komplexní sociální péče v Kladně a v Praze. Vede individuální i skupinové cvičební lekce a kurzy pro děti, dospělé a seniory.

Přihláška na: Tréning paměti a těla pro seniory