Pravidelná setkání: středa 14 – 17 hod.

Šikovné ruce

Dveře komunitního centra budou otevřené všem, kdo rádi tvoří napříč generacemi. Při společném tvoření dobrovolníci z řad seniorů a rodičů předávají své dovednosti a životní zkušenosti ostatním účastníkům a současně tvořit sobě pro radost. Pokud máte nápady, chuť a šikovné ruce, přijďte nás naučit něco nového!

kontakt: Petra Pekárková (603 175 228), Barbara Tranová (728 227 384)

PLÁNUJEME A PŘIPRAVUJEME…..

Seniorský filmový klub

Pravidelné promítání filmů dle přání diváků s následnou besedou.

Tematické besedy

Pravidelné besedy zaměřené na zdravý životní styl nebo besedy se zajímavými osobnostmi.

Nordic walking

Nákupem několika párů holí na Nordic walking bychom rádi podpořili tento zdravý způsob aktivního odpočinku. Hole by byly k dispozici k zapůjčení a vyzkoušení pro lidi, kteří s Nordic walking nemají zkušenosti nebo nemají peníze na jejich pořízení. Několikrát ročně chceme uspořádat chůzi s instruktorem.

Petanque v zahradě

Na jaře 2017 chceme zájemcům o tento druh zábavy či sportu půjčovat koule na pétanque a pořádat pravidelné turnaje.

Seniorská sportovní liga

Pro sportovně založené seniory, zejména muže, chceme organizovat pravidelné nebo příležitostné sportovní aktivity na hřišti, na venkovním fitness parku a ve volném prostoru obce pod vedením zkušeného sportovního instruktora.

Kurzy zdravého životního stylu

Organizováním kurzů bychom chtěli podpořit zdravý životní styl a současně zprostředkovat předávání různých životních zkušeností mezi generacemi.

Beseda spojená s autoterapií na téma duševní rozvoj a osobní transformace

Tato metoda terapie je určena osobám, které jsou v krizové situaci a poskytuje jim podporu k vypořádání se s nepřízní osudu, samotou, smutkem, nemocí, materiálním nedostatkem a různými negacemi, které ztrpčují život. Následnou autoterapií se klient naučí používat techniku, pomocí které dokáže sám zlepšit kvalitu vlastního života a negace zpracovat.

Divadlo utlačovaných

Rádi bychom v Ďáblicích uskutečnili nový projekt, který je osvědčený v zahraničí i v ČR a slouží k podpoře komunity formou komunitní přípravy divadelního představení. V našem projektu bychom se zaměřili zejména na seniory, s nimiž bychom zpracovali téma jim blízké.