15.09.2022 - 16:00
Od září 2022 připravujeme ve Vlně divadelní kroužek ve spolupráci s Divadlem Paměti národa! Přihlášky a více informací přímo na divadlo.pametnaroda.cz! Těšíme se náramně na spolupráci! Zatím se nám rýsují pro společná setkání a tvorbu čtvrtky od 16 do 17:30 hodin. Divadlo Paměti národa je místem pro setkávání generací a společnou tvorbu. Na divadelních kroužcích děti a mladí lidé společně hledají a vypráví příběhy, jež zachycují důležité momenty moderní historie a jsou uchovány ve sbírce Paměť národa. Jednorázové projekty jsou organizovány ke zvláštním příležitostem – mj. vystoupení ke Dni válečných veteránů. Součástí jsou i mezinárodní projekty, z nichž nejvýznamnější je připomínka Dne památky obětí holokaustu.

MAGDALENA PTÁČKOVÁ

Magdalena se narodila v roce 1979. Pracuje i žije v Praze. Kromě profesionálního divadelního angažmá v divadle pro děti má za sebou několikaletou praxi jako lektorka dramatické výchovy. V současné době dokončuje studium tohoto oboru na pražské DAMU.

Přihláška na: Připravujeme Divadlo Paměti národa ve Vlně
Cena za osobu: 2500,-