02.04.2022 - 10:00 - 16:00
Nedaří se Vám pohnout z místa? Jste vyčerpaní ze stále stejných situací a stejných vztahů? Možná se snažíte vymyslet proč se některé věci dějí právě Vám? Konstelace dávají jiný úhel pohledu. Dávají možnost vystoupit z vlastních, rodinných či pracovních zapletení a propojují nás se silou našich předků. O konstelacích blíže- zdroj https://cask.cz/ruzne-pohledy-a-definice-konstelaci/ Konstelacemi rozumíme zážitkovou metodu práce se systémem (rodinným, firemním, organizačním, kulturním, politickým, abstraktním atd.), opírající se o fenomenologický přístup. Tato metoda využívá prostorové uspořádání prvků (elementů), přičemž umožňuje uvidět tyto prvky ve vzájemných vztazích, vidět jejich vzájemnou dynamiku. Konstelace představují nástroj k obnově, rekonstrukci a posílení takové vztahové dynamiky a toků energie, které napomáhají k dosažení cíle systému při zachování pravidel a řádů, které v systémech fungují. Tyto zákonitosti mají mnohem blíže k jednoznačným a jasně formulovaným pravidlům kybernetiky než k pestrým a rozmanitým souvislostem psychosociálním. Konstelace zachycují určitý aktuální stav systému. Obraz systému v danou chvíli. Představují model reality, ne realitu samotnou. Ivan Verny (2006) vnímá tyto obrazy jako reklamu na nový život. Podle něj konstelace ukazují souvislosti, pomáhají vidět možný vývoj, konstruovat budoucnost. Práce s rodinnými systémy vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že nesnadné osudy jeho klientů souvisí často s jejich rodinnou historií. Hellinger nalezl způsob, jak uvést rodinný systém do opětovné rovnováhy a tím pomoci řešit životní trampoty a nesnáze současnosti. S rodem, ze kterého pocházíme, nebo do kterého patříme, jsme spojeni skrze celé generace. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme a jednáme. Metoda pomáhá zobrazit a uchopit, vliv, který na nás mají osudy ostatních členů rodiny. To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace, nebo zapojením se do konstelací jiných lidí. CENA Konstelací v KC Vlna Vlastní konstelace 1500,- Účast - bez postavení vlastní konstelace: 500,-

Mgr. Lenka Sofie Smolíková

Pracuji s tělem, myslí i duchem. Provedu vás proměnou od omezení , směrem k vašim jedinečným možnostem. Kineziologie One Brain a NLP Vás navede k uvolnění negativních emocí a přeměně omezujících myšlenek. Za pomocí práce s Konstelacemi se podíváte na své téma v souvislostech rodinného nebo pracovního systému. Nejen o Vaše fyzické tělo se postarají Bachovy esence, SRT a Access Bars.

Přihláška na: Rodinné konstelace - USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU
Cena za osobu: 1500,-