24.09.2023 - 10:00 - 12:00
Rádi bychom vás pozvali na sérii tvořivých setkání s prvky arteterapie. V našem pojetí nejde o klasickou arteterapii, ale o aktivní způsob relaxace. Nabízíme prostor pro odreagování, pobavení se a seznámení se s dalšími možnostmi aktivního odpočinku a sebepoznání. Náš projekt jsme rozložili do několika tematických setkání. Jednotlivá setkání koncipujeme tak, aby odpovídala ročnímu období, v němž se setkání uskuteční. Jednotlivá témata jsou připravena tak, aby si v nich našly podněty pro své tvoření všechny věkové skupiny, které si v rámci tvořivého procesu budou moci osvojovat či prohlubovat principy mezigenerační spolupráce a komunikace. Téma březnového setkání: Přírodní živly Budeme se zabývat se výtvarným zpracováním čtyř přírodních živlů. Klienti arteterapie jsou vedeni k postupnému přemýšlení nad přírodními živly. Potom si zvolí jeden živel, který výtvarně ztvární. Dílnu povede Mgr. Pavla Výborná (Tvoříme s otevřeným ateliérem - uskupení lidí nejen se zdravotním znevýhodněním, kteří rádi tvoří) Při účasti menších dětí můžeme techniku modifikovat dle věku. Vstupné na dílnu je dobrovolné

Přihláška na: Výtvarná dílna s prvky arteterapie

Počet volných míst: 1