09.01.2024 - 15:00 - 09.04.2024 - 18:00

Cílem kurzu je komplexní příprava dětí k jednotným přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy. Na kurzu se budeme věnovat opakování a procvičování klíčových oblastí učiva českého jazyka i matematiky. Část lekce bude vždy věnována také samotným přijímačkovým testům z předchozích let, strategii řešení jednotlivých typů úloh a nácviku, jak si rozvrhnout práci nebo pracovat s časovým limitem. Výuka bude probíhat v malé skupince max. 10 dětí, aby byl možný individuální přístup k žákům a aby byl vždy prostor i na jejich individuální dotazy či témata, a kurz pro ně tak mohl být co nejvíce přínosný.

Přihláška ZDE.