23.11.2019 - 15:00
Hravá jóga, meditace, tvoření náramků z minerálů a mnohem víc! Přijďte načerpat energii v předvánočním období! Z v ý h o d n ě n á c e n a c e l é h o w o r k s h o p u j e 8 5 0 , - . V c e n ě j e z a h r n u t ý v e š k e r ý m a t e ri á l . M ů ž e t e s e p ři h l á s i t p o u z e n a j e d n u z č á s t í. ( j ó g a 4 0 0 , - n e b o t v o ř e n í 5 5 0 , - ) m í s t o : K C V l n a O s i n a l i c k á 2 6 , P r a h a 8 - Ď á b l i c e Čeká vás spousta ženskosti, pohody a milých překvapení. Těšíme se na Vás ! Kapacita sálu je omezena, Své místo si, prosím, rezervujte na https://katerina-mastroianni.cz/joga/ Chcete se nás zeptat? Volejte na tel. +420 604 900 404, +420 739 637 455 nebo pište na: katka@katerina-mastroianni.cz

Přihláška na: Podzimní jóga a tvoření (pro ženy) - Intuice a kreativita
Cena za osobu: 850,-