21.11.2020 - 10:30
Strom jako symbol lidské duše. Fenomén stromu jako symbol lidské duše je tématem našeho již třetího, arterapeutického, setkání. Přirovnávání určitých typů lidských osobnost k jednotlivým druhům stromů má dlouholetou tradici. Dá se říci, že už staří Keltové, kteří obývali v pradávných časech českou kotlinu, věřili, že každý lidský jedinec je nedílnou součástí matky přírody. Součástí keltské věrouky byl známý keltský horoskop stromů, který vychází z přesvěcení, že jednotlivé typy lidských osobností se shodují s jistým druhem stromu. Kresba stromu Baum test V současné době zaujímá kresba stromu čili Baum test významnou metodu psychodiagnostice a vychází ze skutečnosti, že strom jako symbol života a síly hraje v lidské mystice a mytologii velice významnou úlohu. S mytologickým významem stromu pro duši moderního člověka se podrobně zabýval K. G. Jung. Jung své poznatky shrnul v knize „O kořenech vědomí“, v kapitole „Filozofický strom. Kniha vyšla poprvé v roce 1955. Na základě Jungových teoretických poznatků K. Koch vypracoval test kresby stromu – Baum test. Koch vyšel z předpokladu, že kresba ovocného stromu dobře vypovídá o emocionální zralosti dětí i dospělých a o poruchách v emocionální a sociální oblasti. V praxi probíhá Baum test takto: klient obdrží nelinkovaný arch papíru A4, obyčejnou tužku s gumou a úkol nakreslit libovolný listnatý strom. Koch vytvořil 56 bodovou škálu vyhodnocovacích znaků, které posuzují především výšku a polohu stromu, jeho korunu, kmen, kořeny, větve, olistění atd. Baum test lze zadávat individuálně i skupinově, a to dětem již od 6 let věku. Na místě bude vybírán dobrovolný příspěvek

Přihláška na: ODLOŽENO! Strom jako symbol lidské duše /Arteterapeutické setkání/

Počet volných míst: 8