Vystudovala PedF UK a FTVS UK v Praze. Ve své práci se specializuje na aktivní zdravotní prevenci, podchycení a rozvoj uchovaných schopností, odstranění psychických bariér a získání zdravé sebedůvěry. Preferuje bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci. Od roku 1977 se věnuje práci s dětmi, od roku 1993 pracovala pro Tělovýchovnou jednotu Elán Kladno při OV svazu invalidů Kladno a následně od roku 1995 pro Sportovní klub tělesně postižených a vozíčkářů České republiky a Český svaz zrakově postižených sportovců, vede Klub poruchy příjmu potravy při Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem. Je autorkou mnoha metodických materiálů a publikací vztahujících se ke zdravému životnímu stylu, udržení, obnově a upevnění zdraví. Knihu „Jak trvale zhubnout a nehladovět“ . V současné době spolupracuje jako lektorka s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging a centry komplexní sociální péče v Kladně a v Praze. Vede individuální i skupinové cvičební lekce a kurzy pro děti, dospělé a seniory.