Více informací o výtvarnici Monice Píchové naleznete na jejích osobních stránkách http://monikapichova.cz