Odpovědný vedoucí kavárny, spolu s ženou Luckou má na starosti zásobování a péči o technické záležitosti.

Vlněný tým: 
Kavárna