Pravidelná setkání: středa 16 – 18 hod.

Šikovné ruce

Dveře komunitního centra budou otevřené všem, kdo rádi tvoří napříč generacemi. Při společném tvoření dobrovolníci z řad seniorů a rodičů předávají své dovednosti a životní zkušenosti ostatním účastníkům a současně tvoří sobě pro radost. Pokud máte nápady, chuť a šikovné ruce, přijďte nás naučit něco nového!

kontakt: Markéta Dlouhá 739 305 485 , vlnadablice.dobrovolnici@gmail.com

PLÁNUJEME A PŘIPRAVUJEME…..

Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo!

První lekce pod vedením paní PaeDr.Hany Čechové proběhne v úterý 10.10.2017 od 16 do 18:00 v KC Vlna

Seniorský filmový klub

Pravidelné promítání filmů dle přání diváků s následnou besedou.

Tematické besedy

Pravidelné besedy zaměřené na zdravý životní styl nebo besedy se zajímavými osobnostmi.

Petanque v zahradě

Na jaře 2018 chceme zájemcům o tento druh zábavy či sportu půjčovat koule na pétanque a pořádat pravidelné turnaje.

Seniorská sportovní liga

Pro sportovně založené seniory, zejména muže, chceme organizovat pravidelné nebo příležitostné sportovní aktivity na hřišti, na venkovním fitness parku a ve volném prostoru obce pod vedením zkušeného sportovního instruktora.

Kurzy zdravého životního stylu

Organizováním kurzů bychom chtěli podpořit zdravý životní styl a současně zprostředkovat předávání různých životních zkušeností mezi generacemi.

Beseda spojená s autoterapií na téma duševní rozvoj a osobní transformace

Tato metoda terapie je určena osobám, které jsou v krizové situaci a poskytuje jim podporu k vypořádání se s nepřízní osudu, samotou, smutkem, nemocí, materiálním nedostatkem a různými negacemi, které ztrpčují život. Následnou autoterapií se klient naučí používat techniku, pomocí které dokáže sám zlepšit kvalitu vlastního života a negace zpracovat.

Divadlo

Rádi bychom v Ďáblicích uskutečnili nový projekt, který je osvědčený v zahraničí i v ČR a slouží k podpoře komunity formou komunitní přípravy divadelního představení. V našem projektu bychom se zaměřili zejména na seniory, s nimiž bychom zpracovali téma jim blízké.