Komunitní centrum Vlna je objekt v centru obce vybudovaný městskou částí Praha Ďáblice v r. 2016. Součástí komunitního centra je klubovna, kavárna a zahrada. Komunitní zahrada vznikla revitalizací původního parku. Cílem komunitního centra je zapojit do života místní komunity co nejširší počet osob včetně zástupců znevýhodněných skupin občanů, mezi něž patří senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Dobrá komunita dokáže snáze odhalit případná zhoršení sociální situace jejích jednotlivých členů a dokáže dříve poskytnout účinnou podporu.

Provozovatelem komunitního centra je nezisková organizace Vlna Ďáblice, z.ú