Důležité sdělení týkající se provozu od 1.10.2023

TAK MY UŽ JDEME DO FINÁLE A ZA VŠECHNO VÁŽNĚ DÍK❤️

Milí přátelé KC Vlna Ďáblice, s politováním vám musíme oznámit, že naše nezisková organizace Komunitní centrum Vlna Ďáblice, z.ú. ke dni 30. 9. 2023 končí jako provozovatel komunitního centra a kavárny. K rozhodnutí vypovědět smlouvu pronajímateli, kterým je MČ Praha-Ďáblice, došlo jednomyslně na zasedání Správní rady našeho ústavu dne 20. 6. 2023 a následující den byla výpověď z pronájmu prostor odeslána vedení naší městské části, konkrétně panu starostovi Tumpachovi. V tuto chvíli nám není známo, kdo bude komunitní centrum a kavárnu od 1. 10. 2023 provozovat. Je naším přáním, aby se podařilo najít nového a spolehlivého nájemce, který bude tuto cennou službu pro ďáblické občany zajišťovat. Děkujeme za krásných 6 let s vámi a přejeme „Vlně“ vše dobré!!!

Lucka, Míša a další členové týmu